Skip til hoved indholdet

27. oktober 2020

De seneste covid-19 retningslinjer

Jeg vil hermed opdatere jer på covid-19 retningslinjer vedr. musikskoleundervisning.

Fra torsdag d. 29. oktober 2020 gælder:
• Musikskoleelever skal gå ind i deres undervisningslokale direkte udefra, hvis det er muligt (f.eks. via en havedør)
• Er det nødvendigt at færdes på offentlige skolegange og fælles arealer, skal der bæres mundbind eller visir, hvis eleven er over 12 år
• Eleven skal afleveres udenfor skolen, forældrene må ikke gå med ind i skolen eller i undervisningslokalet
• Syge børn skal holdes hjemme. Der gælder samme regler ved sygdom som i skolen
• Forældre må meget gerne melde afbud til musikskolelæreren eller musikskolens kontor, hvis barnet er syg eller hjemsendt
• Musikskolens lærere kan i nogle tilfælde tilbyde soloeleverne online undervisning i deres skemalagte tid, hvis eleven f.eks. er hjemsendt og afventer prøvesvar
• Holdundervisning fortsætter som normalt
• Elevkoncerter fortsætter de steder, hvor kravene om afstand og kvadratmeter kan opfyldes

I kan læse mere specifikt om retningslinjer for musikskolen på:
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19 - foreningsaktiviteter
 
Har I spørgsmål, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte undertegnede eller musikskolens kontor


Vi kan træffes på telefon 72 56 54 50 mandag - torsdag kl. 10-14. 
Fredage træffes vi udelukkende pr. mail: musikskolen@fredensborg.dk

venlig hilsen

Maria Blum Bertelsen

Musikskolechef

Fredensborg Musikskole